Optik Koherans Tomografi OKT ile Ganglion Hücre Kompleksi GCC Analizinin Glokomun Erken Teşhisindeki Etkinliği

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, AFRASHİ F. (Yürütücü) , GÜVEN YILMAZ S. , ATEŞ H., ESEN BARIŞ M.

2020 – Devam Ediyor

Prediyabetik Hasta Populasyonunda Retinopati ve Nefropati Sıklığının Belirlenmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, SAYGILI L. F. (Yürütücü) , AFRASHİ F. , GÜNEY S. C. , KABAROĞLU C. , YILDIRIM ŞİMŞİR I. , ÇAY Y.

2019 – 2020

DİYABETİK MAKULER ÖDEM TEDAVİSİNDE SUBHRESHOLD LASERİN ETKİLERİNİN OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ ANJİYOGRAFİ İLE İNCELENMESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, AFRASHİ F. (Yürütücü) , KARACA I. , MENTEŞ J. , AKKIN C. , NALÇACI S.

2014 – 2016

YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERESANSI VE KATARAKTI OLAN HASTALARDA “VİP TELESKOPİK İNTRAOKÜLER LENS İMPLANTASYONU” NUN SONUÇLARI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, AFRASHİ F. (Yürütücü)

2012 – 2016

Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı Hastalarında İndosiyanin Yeşili Anjiografi (İSYA) İle Polipoidal Koroidal Vaskülopati İnsidansının Araştırılması ve Yeşil Dalga Boyu Laser Fotokoagülasyonu ile Tedavisi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Menteş J. (Yürütücü) , Akkın C. , Afrashi F. , Nalçacı S.

2012 - 2015

Deneysel Diyabet oluşturulan Siçanlarda İntravitreal Ve Sistemik Uygulanan Oksitosin, Bevacizumab, Ederavoneun Retinopati Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Afrashi F. (Yürütücü) , Değirmenci C. , Erbaş O., Aktuğ H. , Taşkıran D.

2011 - 2014

Erken ve Geç Evre Multiple Sklerozlu Hastalarda Aksonal Dejenerasyonun Değerlendirilmesinde Optik Koherans Tomografi (OCT) ile Plazma ve BOS Nitrotirozin, Nörofilament Seviyeleri Klinik Özürlülük ve Kognisyon ile Korelasyon

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 

Güven Yılmaz S. , Yüceyar A. N. , Afrashi F. , Taşkıran D. , Ekmekçi Ö., Uzunköprülü C.

2011 – 2014

RETİNA DEKOLMANINDA UYGULANAN PRİMER VİTREKTOMİDE 360 DERCE ARGON LASER FOTOKOAGÜLASYONUN ANATOMİK BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, AFRASHİ F. (Yürütücü)

2010 - 2013

 

NON STEROİD ANTİ ENFLAMATUAR MOLEKÜLLERİN İNTRA-VİTREAL UYGULANMASI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

AFRASHİ F. (Yürütücü)