Ulgenalp, A., F.H. Oner, M.F. Söylev , E. Bora , F. Afrashi , S. Köse , D. Ercal,

‘Electroretinographic findings in Duchenne/Becker muscular dystrophy and correlation with genotype’,Ophthalmic Genet, 23,157-165 (2002). 

Emre, S., C. Akkın , F. Afrashi , A. Yağcı, 

‘Effect of corneal wetting solutions on corneal thickness during ophthalmic surgery’, J Cataract Refract Surg, 28,149-151 (2002). 

Afrashi, F., T. Erakgün, S. Köse, K. Ardıç, J. Menteş,

‘Blue-on yellow perimetry versus achromatic perimetry in type 1 diabetes mellitus without retinopathy’, Diabetes Research and Clinical Practice, 61,7-11, 2003. 

Menteş, J., T. Erakgun , F. Afrashi , G. Kerci ,

‘The incidence of cystoid macular edema after uncomplicated phacoemulsification’, Ophthalmologica, 217, 408-412 (2003). 

Erakgun, T., F. Afrashi , S. Nalbantgil , M. Ozbaran , J. Menteş, ‘

Asymptomatic cytomegalovirus retinitis after cardiac transplantation’,Ophthalmologica, 217, 446-450 (2003). 

Afrashi, F., T. Erakgun , C. Akkin , M. Kaskaloglu, J. Mentes,

‘Conventional buckling surgery or primary vitrectomy with silicone oil tamponade in rhegmatogenous retinal detachment with multiple breaks’, Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol, 242, 295-300 (2004). 

Afrashi, F., O. Üretmen , S. Köse , K. Pamukcu,

‘ The evaluation of  binocular visual function in patients with congenital Brown’s syndrome’, Neuroophthalmology, 29, 17-21 (2005) 

Afrashi F, Erakgun T, Uzunel D, Mentes J, Kose S, Akkin C, ‘

Comparison of achromatic and blue-on-yellow perimetry in patients with resolved central serous chorioretinopathy’ Ophthalmologica, 219, 202-205 (2005). 

Afrashi F, Akın C, Egrilmez S, Erakgun T, Mentes J,

‘Anatomic outcome of scleral buckling surgery in primary rhegmatogenous retinal detachment. Int Ophthalmol 26, 77-81 (2005). 

Afrashi, F., M. Kaşkaloğlu, B. Deli,

‘Şeffaf Korneal İnsizyon İle Yapılan Fakoemulsifikasyon Prosedüründe Erken Görsel ve Refraktif Sonuçlar’ MN Oftalmoloji, 8, 114-116 (2001). 

Afrashi, F., İ. Çankayalı, M. Kaşkaloğlu, D. Egrilmez,

‘Fakoemulsifikasyon cerrahisinde topikal anestezi ile intrakameral lidokain uygulamasının sonuçları’ MN Oftalmoloji, 8, 330-332 (2001). 

Afrashi, F., S. Köse, D. Eğrilmez, G. Haznedaroğlu,

‘Saygılı F: İnsüline Bağımlı Diabetes Mellituslu Hastaların Görsel Uyarılmış Potansiyel ve Elektroretinografi Testleri ile Değerlendirilmesi’ Türkiye Klinikleri Oftalmoloji, 10 ,153-157  (2001). 

Afrashi, F., M. Uyar, S. Köse,

‘Fort Miyoplarda Mavi-Sarı Görme Alanı Parametrelerinin Değerlendirilmesi’, MN Oftalmoloji, 9, 12-14 (2002). 

Erakgün, J. Mentes, C. Akkın, F. Afrashi,

‘Submaküler hemorajide vitreus içi gaz tamponadı ile yer değiştirme’ Retina-Vitreus, 3, 242-248  (2002). 

Afrashi, F., K. Ardıç, E. Güney, S. Köse, G. Haznedaroğlu,

‘ Graves oftalmopatili hastalarda asemptomatik optik sinir tutulumunun saptanmasında görsel uyarılmış potansiyel testi’ MN Oftalmoloji, 9, 356-358 (2002).

Bereketoğlu, M., E.U. Avsar, O. Turan, Afrashi F, F Apaydın,

‘Usher sendromu ve klinik tiplerinin insidansı’ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 9,15-20  (2002). 

Erakgün T, Afrashi F, Eğrilmez S, Menteş J, Akkın C,

‘Konvansiyonel retina dekolman cerrahisi sırasında alınan subretinal sıvı örneğinde mukus fern testi’ T Oft Gaz 33, 233-239 (2003). 

Üretmen, Ö., F. Afrashi, S. Köse, K. Pamukçu, E. Ünsal,

‘Duane retraksiyon sendromunda binoküler fonksiyonların değerlendirilmesi’, T Oft Gaz, 33, 315-320 (2003). 

Erakgün, T., S.Emre, F.Afrashi, J. Menteş, C.Akkın,

‘Endoftalmide vitreoretinal cerrahi girişim sonuçlarımız’, T Oft Gaz, 33, 655-662 (2003).  

Erakgün, T., F. Afrashi , C. Akkın , J. Menteş,

‘Arka segment yerleşimli göz içi yabancı cisimlerine pars plana vitrektomi:Erken sonuçlarımız’, T Oft Gaz, 33, 554-560 

Emre, S., T. Erakgün, S. Eğrilmez, F. Afrashi, J. Menteş, C. Akkın, M.Kaşkaloğlu ,

‘Makula tutulumlu yırtıklı retina dekolmanı olgularında cerrahi zamanlamanın anatomik ve fonksiyonel başarı üzerine etkisi’, MN Oftalmoloji, 11, 54-57 (2004). 

Menteş, J., F. Afrashi , S.Azarsız, C. Akkın, T. Erakgün,

‘Oküler iskemik sendromlu olgularda klinik ve flöressein anjiografik bulgular’ Ret-Vit,12, 37-41 (2004). 

Afrashi, F., Erakgün, T., Köse, S., Civan, B., Menteş, J.,

‘Makula deliklerinde desen görsel uyarılmış potansiyeller’ MN Oftalmoloji, 12, 42-44 (2005). 

Afrashi, F., Erakgün, T., Menteş, J., Akkın, C.,

‘Prematüre bebeklerde prematüre retinopatisi tarama sonuçları’ T Oft Gaz 35, 150-154 (2005). 

Palamar M., Akkın C., Afrashi F., Erakgün T., Eğrilmez S., Menteş J.,

‘Eksudatif Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansının Doğal Seyrinde Gelişen Skar ile Fotodinamik Tedavi Sonrası Gelişen Skarların Karşılaştırılması’ T Oft Gaz 37, 286-292  (2007). 

Kırıkkaya E., Afrashi F., Köse S., Menteş J., Akkın C.,

‘ Geçirilmiş Santral Seröz Korioretinopatide Psikofizik ve Elektrofizyolojik Değişiklikler’ MN Oftalmoloji  15, 19-22 (2008).